Hier volgt spoedig het programma voor de activiteiten op 5 mei aanstaande.